Co se psalo a dělo v krasu před xxx  lety  (rok xxx8)

Zpět na úvodní stránku

1.       Chronologie speleologických prací nejen v Moravském krasu

               HUGO HAVEL 1989      doplnil Jan Flek

Rok 1608

- první nejasné zmínky o jeskyních u Křtin v souvislosti s hledáním kostí pro mastičkáře a alchymistické účely (Burkhardt-Zedníček 1951-55)

Rok 1748

- objev spodního patra Sloupských jeskyní, zmínky o Kůlně a Císařské jeskyni od Johannese Antonína Nagela v nepublikovaném rukopise (Absolon 1970)

Rok 1808

- pokus o proniknutí do vývěru Punkvy proti vodě a objev Trámových jeskyní v Macoše expedicemi starohraběte Hugo Salma (Absolon 1970)

Rok 1858

- objev spodního patra v Nové Rasovně Wankelovou expedicí - Hlavní, Lipovecká, Spojovací a Macošská chodba a začátek chodby Mariánovské v celkové délce 330m publikovaný v časopise Lotos pod názvem Über die unterirdischen Hohlen bei Holstein in Mähren (Absolon 1970)

Rok 1898

- objev Koudelkových propastí I a II v Pustém žlebu Salmovými dělníky (Absolon 1970)

            - objev jeskyní v oblasti Neselova u Sloupu (Absolon 1970)

Rok 1908

- objev Lichtensteinovy síně v Mariánské jeskyni u Křtin (Burkhardt-Zedníček 1951-55)

Rok 1928

            - objev Riegrovy síně ve Sloupsko-šošůvských jeskyních J. Břouškem (Absolon 1970)

- objev jeskyní v ponoru Lopače v Ostrově při výzkumech organizovaných Šamalíkem (Boček 1928, Novák-Ryšavý 1952, Hypr-Zoufalý-Dobeš 1988)

- jeskyně Zahradní v Ostrově - uvedení do literatury a první průzkum provedený Bočkem (Boček 1928, Ryšavý 1952)

- objev Hlaváčkovy propasti (jeskyně č.816) u Ostrova (Novák-Ryšavý 1951)

Rok 1938

- další objevné postupy v jeskyni Balcarka při průzkumech organizovaných J. Šamalíkem (Absolon 1970)

- objev Suchánkovy propasti v Pustém žlebu Suchánkem (Absolon 1970)

- zahájení prací na průkopu Zazděné jeskyně v Pustém žlebu (Absolon 1970)

- neúspěšné sondování průvanových míst v okolí Rasovny (Absolon 1970)

- objev Rudoleckého propasti u Holštejna (Absolon 1970)

- objev a zpřístupnění Javoříčských jeskyní veřejnosti

Rok 1948

Speleologický klub Brno

- objev Vinckovy jeskyně (j.č.1105) v Křtinském údolí (Burkhardt-Zedníček 1951-55)

- objevy v Nové Drátenické jeskyni - 21m v odtokovém sifonu, 15m hluboká propast a chodby o délkách 25 a 55m (Výbor SK 1949)

- objev a sestup do 22m hluboké propasti II. v j. Barové (Krkavčí skála, Sobolova) a objev 97m dlouhých prostor a dále objev propasti III. (Sobol 1948, 1949, Výbor SK 1949)

- objev jeskyně 20D v Křtinském údolí (Exkurzní zprávy Speleologického klubu v Brně za rok 1948 v archivu SK)

- objev jeskyně Arnoštky v Křtinském údolí (Burkhardt 1948, Výbor SK 1949, Burkhardt-Zedníček 1951-55)

- první sestup do III. propasti jeskyně Jestřábí skála v Křtinském údolí (Burkhardt 1949, Burkhardt-Zedníček 1951-55)

- prolongační práce v Jurové jeskyni v Křtinském údolí do hloubky 1,5m a na délku 2m (Výbor SK 1949)

- objev pokračování v trativodu za vchodem v Ochozské jeskyni o 15m (Boček 1948, Prix 1949, Ryšavý 1949, Himmel J. a P. 1967)

- otevírka závrtu před vchodem do Ochozské jeskyně do hloubky 1m (Výbor SK 1949)

- objev Škrapové propasti ve Vintokách u Ostrova (Novák 1948, Výbor SK 1949, Ryšavý 1955)

- další objevný postup v jeskyni Ledové v areálu Staré Rasovny u Holštejna na vzdálenost 67m a do hloubky 27m (Ryšavý 1955, Absolon 1970)

- pokus o otevírku závrtu T4 na Lažánecko-vilémovické plošině (Výbor SK 1949, Ryšavý 1954, Kahle-Otava 1972)

- objev jeskyně Výtoková v Suchém žlebu 6m dlouhé (Burkhardt 1948, Výbor SK 1949)

- objev jeskyně U studánek u Březiny (Červinka 1949, Himmel J. a P. 1967)

- vznik nového závrtu u III. vchodu do Sloupsko-šošůvských jeskyní a nové objevné postupy v Propástce u III. vchodu (Ryšavý-Vodička 1950)

Rok 1958

Speleologický klub Brno

            - objev Hádecké estavely na Říčkách (Himmel 1959 a 1964)

- objev síňky před Kluzkými síňkami v Labyrintu v Ochozské jeskyni (Himmel J. a P. 1967)

- objev prostor centrální propasti, spodního a středního patra u jeskyně Spirálové u Holštejna (Kala-Coufalík 1964)

Speleologický kroužek ZK ROH ČKD Blansko a ZK ROH Adast Adamov a Speleologický klub Brno

- objev Chodby vzdechů a dalšího pokračování jeskyní Rudického propadání až po polosifon U černých hlín (Burkhardt 1958 a 1959)

- objev prostor vlevo před polosifonem v Obřím dómu Rudického propadání (Moučka 1974)

- objev Horolezecké chodby v Býčí skále (Burkhardt 1958)

Speleologický kroužek ZK ROH Metra Blansko

- objev Novoroční jeskyně - nepotvrzený údaj, zřejmě se jedná o prvních 10m chodbičky se závalem na konci, překonaném v roce 1963 (dle I. Audyho)

            - objev Jeskyní Míru v  Javoříčských jeskyních. 

 

Rok 1968

Speleologický klub Brno

- objev jeskynního systému Piková dáma u Holštejna a jejího spojení s jeskyní Spirálovou (SSPVP 1968, Výbor SK 1969, Ryšavý 1969, Štelcl 1969, Moučka 1972)

- prolongace Podhradního ponoru u Holštejna s objevem paralelních prostor - 20m hluboké propasti se dvěma dómy (Výbor SK 1969, Moučka-Fatka 1986)

- otevírka závrtu (ponoru) č.45 u Holštejna do hloubky 12,5m (Výbor SK 1969)

- prolongace jeskyně č.9B u Holštejna (Výbor SK 1969)

- otevírka závrtu č.70 s objevem prostor do hloubky 28m a závrtu č.71 s objevem prostor do hloubky 90m (Moučka 1968, Ryšavý 1969, Moučka-Fatka 1986)

- prokopávání nánosového sifonu na konci Honzovy chodby v propadání V Jedlích o 2m a o další 2m v r. 1969 (Havel 1989)

- znovuotevření Tramplerova závrtu v Zadních Bukovinkách s objevem Síně zemních pyramid (SSPVP 1968)

- objevný postup v Manželském závrtu na Ostrovské plošině - Hlinitý a Hlavní dóm (Čížek-Glozar-Havel 1973)

- znovuzahájení otevírky Simonova (Cigánského) závrtu na Ostrovské plošině a objev I. a Kruhového dómu (Výbor SK 1969, Ryšavý 1969, Štelcl 1969, Ryšavý-Šlechta 1969-1970)

- znovuotevření prostor v závrtě Dolina překvapení s objevem menších volných prostor na dně (Výbor SK 1969)

- otevírka Otevřeného závrtu v Měšinách (Tesař 1968)

- prolongace Jedelské ventaroly z původních 5m na délku 21m (Výbor SK 1969)

- objev prostor v Černém závrtě na Ostrovské plošině do hloubky 25m (Výbor SK 1969, Moučka-Fatka 1986)

- znovuotevření prostor Šošůvské propasti a objev 25m dlouhé chodby (Moučka 1978, Moučka-Fatka 1986)

- objev prostor do hloubky 35m v propástce u III. vchodu do Sloupsko-šošůvských jeskyní (Výbor SK 1969, Ryšavý 1969)

- objev volných prostor v závrtu V okrouhlíku (Pustožlebská skupina SK 1968, Ryšavý 1969)

- objev propasti 32m hluboké v jeskyni Zahradní v Ostrově u Macochy (Vojtenko 1973, Ryšavý 1969 uvádí 50m hloubku)

- znovuotevření jeskyní v ponoru Lopače v Ostrově a pokus o prolongaci (Vojtenko 1973)

- objev komínovité prostory proplaváním sifonu v Ostrovské propasti (Výbor SK 1969, Ryšavý 1969)

- prolongace středních pater Vintocké propasti I u Ostrova o 35m (Ryšavý 1969, Vojtenko 1973)

- objev 13m hluboké propasti v Šamalíkových jeskyních u Ostrova (Výbor SK 1969, Ryšavý 1969)

- otevírka průvanové lokality Zoufalka u Ostrova (Výbor SK 1969)

- ukončení prací v Šachtě průvanů u Ostrova v hloubce 25m (Vojtenko 1973)

- objev 15m dlouhé chodby v jeskyni Zazděné v Suchém žlebu s excentrity (Výbor SK 1969, Ryšavý 1969, Otava 1988)

- otevírky závrtů u Lažánek č.10A do hloubky 15m a 10D do hloubky 4m na Lažánecko-vilémovické plošině (Kahle-Otava 1972)

- objev nové jeskyně ve stráni mezi Punkevními jeskyněmi a Malým výtokem (Výroční zpráva SK za r. 1968 v archivu Speleologického klubu)

Speleologický kroužek ZK ROH Metra Blansko

- ukončení prací v zahliněném středním patře Hlubokého závrtu ve vzdálenosti 26m (JmKV 1981)

- objev jeskyní v ponoru vilémovického potoka Ve zmole o hloubce přes 80m a rozloze 500m (Ryšavý 1969, Štelcl 1969, Přibyl 1984) a jejich pozdější prolongace do hloubky 91m a cca 1000m rozlohy (Redakce 1986)

Speleologický kroužek IBZKG Brno

- objev nové jeskyně v Křtinském údolí - Kanibalky (Výbor SK 1969, Ryšavý 1969, Sedlák 1980)

- objev síňky na dně I. propasti v jeskyni Jestřábí skála (Výroční zpráva SK za r. 1968 v archivu Speleologického klubu - dle M. Kubeše se jedná o omyl)

- objev síňky s 8m vysokým komínem v jeskyni Ve Člopech na Babické plošině (Výbor SK 1969)

Speleologický kroužek ZK ROH Adast Adamov

- ukončení neúspěšné prolongace (od r. 1964) ve Staré štole v Býčí skále (Burkhardt-Gregor-Chaloupka 1973)

- neúspěšný pokus o JV prolongaci Vysokého komína v Býčí skále (Burkhardt-Gregor-Chaloupka 1973)

Moravský kras Blansko

- objevy dalších volných prostor v jeskyni 13C u Holštejna po toku Bílé vody - Kalcitový dóm - při technickém řešení (Slezák 1968, Ryšavý 1969)

Geografický ústav ČSAV Brno

- prolámání štoly do prostor za sifonem tzv. Plškova sifonu ve Vilémovickém přítoku v odvodňovací štole (Štelcl 1969, Ryšavý 1969 a 1970, Přibyl 1984)

Různé  - zahájení výstavby vstupní haly jeskyně Na Bozkově (inženýrské sítě)

            - radou ONV Semily byla zřízena Okresní správa krasových jeskyni

Rok 1978

Speleologický klub Brno

- objev nových jeskyní o délce 300m a hloubce 56m s podzemním tokem v závrtu č.68 u Holštejna (Glozar 1979, Moučka-Fatka 1986)

- objev nových prostor do hloubky 33m v závrtu č.60 u Holštejna (Glozar 1979, Moučka-Fatka 1986)

- objev 20m dlouhé chodby v horních patrech Nové Rasovny u Holštejna (Glozar 1979, Moučka-Fatka 1986)

- objev 15m dlouhé chodby v jeskyni Piková dáma u Holštejna (Exkurzní zprávy SK za rok 1978 v archivu Speleologického klubu)

- pokus o průnik v Labyrintu v propadání V Jedlích za tzv. Klíčovou dírku (Havel 1989)

- průkop 10m dlouhé chodby s objevem 7m vysokého komína v jeskyni č.157 v Pustém žlebu (Glozar 1979)

            - prokopání chodby v jeskyni č.42 v Pustém žlebu do vzdálenosti 13m (Glozar 1979)

Speleologický kroužek ZK ROH ČKD Blansko

- objev 150m dlouhého pokračování přítoku Tipeček proti vodě a dalších 150m chodeb ve vyšší úrovni Tipečku v Rudickém propadání; první dokončený sestup spodní (vodní) chodbou (Glozar 1979, Balák-Čížek-Glozar-Chaloupka-Nejezchleb-Seitl 1985)

- v závrtu u Kamenné lávky ve Viehlově údolí na Rudické plošině bylo dosaženo 9m hloubky (Glozar 1979)

Geografický ústav ČSAV Brno

- objev 800m dlouhého pokračování Sloupské větve v Amatérské jeskyni proti vodě Sloupského potoka (Přibyl-Rejman 1980)

Rok 1988

Česká speleologická společnost

Základní organizace 6-01 Býčí skála

            - postup ve štole přes sifon Potápěčů v Býčí skále z 6,5 na 51m

- průkopové práce v Býčí skále v Hlinitých síních (Kaňony), v Jižní odbočce, ve Vlčí chodbě a v chodbě CHSV s postupem o 5m

- objev 50m nových prostor z patra nad Předsíní v Býčí skále

(vše Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

- překonání odtokového sifonu v Kaňonech v Býčí skále a objev cca 250m nových prostor tzv. Májové jeskyně (Měkota-Bartoň 1989)

Základní organizace 6-04 Rudice

- výkopové práce v závrtu u Klostermannovy studánky (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-05 Křtinské údolí

- průkopové práce v Jestřábí skále v tzv. Sondě pod měř. Bodem č.4 (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-06 Vilémovická

- otevírková práce v Daňkově žlíbku s objevem nového propasťovitého jeskynního systému o hloubce cca 90-100m a rozloze 200m (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-08 Dagmar

- průkopové práce v jeskyni Dagmar v Dómu konce, v jeskyni č567B do hloubky 18,5m, v jeskyni č.566 do hloubky 8,5m a v Křížových jeskyních pod Kůlnou ve Velkém dómu do hloubky 11m

- ukončení prací v odbočce doprava v jeskyni Ve Člopech u Babic z důvodu výskytu CO2

- otevírkové práce v Periodickém ponoru u Babic do hloubky 10,5m

(vše Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-10 Hluboký závrt

- průkopem dosaženo spojení novou cestou ze sestupné trasy do horního patra nad Ústřední propastí v Hlubokém závrtu

            - zabezpečení samovolně propadlého jícnu závrtu č.309 – Maruščin

            - postup ve Vaickornově závrtu do hloubky 26m

            (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-12 Speleologický klub

            - postup v otevírce Sloupských Vintok z 13 na 20,5m (Musil 1989)

- průkopové práce v Propástce v jeskyni Malý lesík u Březiny (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-14 Suchý žleb

- pokračování v objevech nových prostor v závrtu č.17 u Lažánek o délce cca 200m a hloubce 90m (Otava 1988)

- úpravy (skruže) vstupní části prostor v Nejezchlebově lomku v Suchém žlebu (Otava-Zajíček 1989)

Základní organizace 6-15 Holštejnská

- prolongační práce v chodbě ve spodním patře jeskyně Nezaměstnaných a postup o 3m, v jeskyni Holštejnské postoupeno v průkopech o 41m (do vzdálenosti 69m) s četnými rozrážkami, sondami a menšími objevy volných dutin

- pokračování v hloubení šachty IV. v jeskyni Hladomorna do celkové hloubky 10,7m

- v jeskyni Patronové byla vyhloubena sonda na dně do hloubky 4m

- v závrtu č.59 U Trojičky postoupeno o 3m

- Amatérská jeskyně – průnik proti vodě v Přítokové chodbě do vzdálenosti 165m (dříve bylo dosaženo cca 90m); řada průzkumných a prolongačních prací – otevírka výrazného kanálu na pravém břehu Přítokové chodby do vzdálenosti 6m, otevírka přítoku na konci Vodního tunelu do vzdálenosti 30m a objev nového přítoku mezi Dómem objevitelů a Povodňovou chodbou s průnikem 9m

(vše Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-16 Tartaros

- ve spolupráci se ZO 6-23 Aragonit objevena boční dómovitá prostora 10x7x4m ve Škrapové propasti u Ostrova (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-17 Topas

- překonání koncového závalu v jeskyni 75B Suchdolský ponor s objevem 2 síněk o celkové délce 10m

- rozšíření koncového místa v jeskyni 75A Suchdolský ponor a objev volných prostor o hloubce 18m a délce 40m (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-19 Plánivská

- otevírkové práce v jeskyni V Panském klínku a zahájení otevírky závrtu u MNV v Ostrově – postup do hloubky 11,5m (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-20 Moravský kras

- prolongační práce ve Skleněných dómech v Punkevních jeskyních (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-21 Myotis

- znovuzahájení otevírky Verunčiny jeskyně – dosaženo hloubky 4m (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 6-22 Devon

- průzkumné práce v jeskyni č.54B Ovčín – rozšiřování prostor s částečným průnikem o celkem cca 21m (Výroční zpráva organizace v archivu ČSS)

Základní organizace 1-05 Geospeleos

- průnik přes 2 sifony v obtoku Bílé vody v Amatérské jeskyni až do prostor za sifonem Povodňové chodby a návrat tímto sifonem zpět (Výroční zpráva ZO 6-15 v archivu ČSS)

- překonání Macošského sifonu Nové Rasovny do prostor Spirálové jeskyně a tím propojení těchto dvou systémů (Výroční zpráva ZO 6-15 v archivu ČSS, Zapletal 1988)

Speleopotápěči z Belgie Namur

- ve spolupráci s členy ZO 6-01, 6-05 a 6-08 byl proveden pokus o průnik do vývěru Křtinského potoka odtěžením sutí – proniknuto do vzdálenosti cca 10m k dalšímu závalu (Zpráva o služebním pobytu belgických speleologů GSNC v ČSSR ve dnech 3.-16. 4. 1988 v archivu ZO 6-08 )

 

Rok 1998

- vznik Moravského speleologického klubu se sídlem v Holštejně.

- Základní organizace 6-01 Býčí skála – objev Augiášova dómu

- jeskyně 13C – zahynul  Michal Skyba

- Labský traverz

- Speleologická expedice Mexiko 1998